Politică de livrare și retur

S.C. WEPIXEL S.R.L. comercializează cursuri online pentru învăţarea şi deprinderea de cunoştinţe WORDPRESS.

În cazul în care Beneficiarul dorește să participe la cursuri după cele 45 de zile, în mod obligatoriu acesta va relua procedura de înscriere: testare, încadrare în grupă conform rezultatului de la test și în funcție de locurile disponibile în acel moment.

Beneficiarul poate rezilia contractual unilateral, fără un motiv întemeiat, doar înainte de începerea cursului. Rezilierea contractului de către Beneficiar se face respectând următoarele:

– Cu cel puţin 10 de zile înainte, se completează o cerere de reziliere, care, ulterior este trimisă către Prestator pe canalele de comunicare specificate în cadrul acestui contract;

– Se calculează numărul de ședințe până la finalizarea contractului, iar Beneficiarul va achita taxele conform calculului până cel mai târziu la data finalizării contractului.

– În situația în care beneficiarul, după începerea cursului, dorește retragerea din cadrul cursului, fără un motiv întemeiat, banii achitați cu titlu de preț vor fi reținuți de către prestatorul Wepixel.

– Wepixel poate restitui parțial către beneficiar o parte din prețul achitat, conform contractului.

– Termenul de restituire de către Wepixel a sumelor de bani achitate, conform contractului.

Livrarea cursurilor se face direct, doar in cadru online, de către trainer, conform contractului.