Termeni & Condiții

Acord de utilizare date cu caracter personal

În prevederile de mai jos sunt stipulate condițiile înscrierii dumneavoastră la cursurile online de wordpress, organizate de SC WePixel SRL și acceptate în momentul înscrierii prin semnarea contractului.

 1. Definiții :

Datele de contact ale SC WEPIXEL SRL: sediul social în Iași, str. Țuțora, nr. 10-12, bloc I1, scara A, parter, apartament 4, camera 2, Iași, județul Iași, având codul unic de înregistrare NR. 36194471, și număr de ordine în registrul comerțului J22/1415/13.06.2016, contul nr. RO52BRDE240SV86612162400 deschis la BRD IAȘI, telefon 0743768585, mail cursuri@wepixel.ro

 • a) Beneficiar este persoana fizică sau în cayul în care curasntul are statut social de minor, părintele sau tutorele legal al copilului / copiilor înscris/și la cursuri, denumiți în continuare Cursanți.
 1. b) Beneficiar este persoana juridică în calitate de plătitor de formare profesională pentru Cursanți.

 

 • Contractul este însoțit de Termenii și condițiile portalului de cursuri online https://cursuriwordpress.ro/politica-de-confidentialitate/, de Politica de confidențialitate.

 

 1. Acces informații

 

 • Prestatorul are acordul Beneficiarului pentru a trimite materiale și alte informații în scop informativ pe email, atât beneficiarilor simpli, si, unde este cazul, părinților cât și copiilor. Beneficiarii care nu doresc să primească aceste informații au dreptul să renunțe la primirea comunicărilor în orice moment și gratuit utilizând datele de contact furnizate sau utilizând opțiunea de dezabonare inclusă în orice e-mail primit de la Prestator.

 

 • Prestatorul are dreptul de a folosi materiale media (poze, video) ce conțin imagini cu beneficiarul, realizate în cadrul cursurilor și a altor activitati pe site-ul spatiile virtuale, anexele acestora și a rețelelor de socializare pe care aceasta le utilizează, inclusiv înlăturarea acestora, fără a fi necesară o motivație în acest sens.

 

III. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

3.0. Definiții

 

 • ”Date cu caracter personal” – totalitatea datelor de identificare atât ale beneficiarilor cât și ale cursanților minori.
 • ”Prelucrarea datelor cu caracter personal” – operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, incluzând colectarea, înregistrarea, organizarea/structurarea, stocarea, copierea, mutarea temporară, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice mod, alinierea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

 • ”Categorii speciale de date cu caracter personal” – desemnează Datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau aparteneța la sindicate, datele genetice, datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, datele privind sănătatea sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

3.1.  Date cu caracter personal colectate:

 • Beneficiar, părinte sau tutore legal

 

 • Date de identitate inclusiv nume și prenume, data nașterii, sex, serie și nr. CI;
 • datele de contact, inclusiv adresa poștală de domiciliu, adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • datele de tranzacție, inclusiv numărul contului dvs., atunci când efectuați o plată către noi;
 • datele de profil, inclusiv achizițiile efectuate de dvs., preferințele, feedback-ul, răspunsurile la sondaje, nume de utilizator;
 • datele de marketing, inclusiv preferințele dvs. privind primirea de oferte, informări și notificări;
 • date tehnice, inclusiv adresa protocolului de internet (IP), datele de conectare, tipul de browser și tehnologia utilizată pentru a accesa site-ul nostru cursuriwordpress.ro;

 

 • Cum se colectează datele cu caracter personal:

 

 • Când solicitați oferte de cursuri, sau alte servicii prestate de SC WePixel SRL;
 • Când vă înregistrați pe site-ul nostru ro;
 • Când înscrieți copiii dumneavoastră la cursuri ;
 • Când vă înscrieți dumneavoastră la cursuri ;
 • Când participați la studii de piață (sondaje, chestionare) ;
 • Când utilizați site-urile Prestatorului, pagina noastră de Facebook, email-urile noastre, telefoanele sau în oricare alt mod prin care ne puteți contacta;

 

 • Cum folosim datele dumneavoastră personale:

 

 • Nu sunteţi obligați să furnizaţi datele dumneavoastră personale, acestea urmând să fie folosite în scopuri: prestări de servicii ale Prestatorului pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul Prestatorului, asigurarea securității cursanților şi spaţiilor publice/private, monitorizarea video.
 • Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor în solicitările pe care ni le-aţi adresat și ca atare imposibilitatea prelucrării datelor în acțiuni și solicitări ale dumneavoastră.
 • Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării lor de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, salariaţii şi instituţiile de stat locale și naționale.

 

 • Vom folosi informațiile dvs. personale numai în următoarele moduri:

 

 • când este necesar pentru interesele noastre legale;
 • pentru a ne permite să vă furnizăm serviciile și informațiile pe care le-ați solicitat;
 • să ne ajute în dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor noastre;
 • pentru a vă oferi informații despre servicii care ar putea fi de interes pentru dvs., utilizând adresa de e-mail pe care ați furnizat-o sau prin intermediul rețelelor sociale;
 • pentru a vă vă trimite informații despre evoluția cursantului, teme sau alte informații cu privier la cursurile noastre;
 • pentru a vă asigura că informațiile de pe site-ul nostru este prezentat în modul cel mai eficient pentru dvs. și pentru computerul dvs;
 • pentru a colecta automat date despre vizitatorii site-ului nostru (de exemplu, modele de navigare) prin utilizarea cookie-urilor;

 

 • Promovarea serviciilor WePixel

 

 • Vă putem contacta în scopuri de marketing legate de serviciile noastre cu excepția cazului în care ne anunțăți că nu doriți să primiți comunicări de marketing;
 • Vă vom contacta numai pentru aceste scopuri de marketing prin mijloace electronice (e-mail sau SMS) în cazul în care ați fost de acord cu acest lucru;
 • Acordul dvs. cu privire la utilizarea informațiilor dvs. personale în aceste scopuri este opțional.
 • Aveți dreptul să renunțați la primirea comunicărilor de marketing în orice moment și gratuit utilizând datele de contact furnizate sau utilizând opțiunea de dezabonare inclusă în orice e-mail de marketing primit de la noi;

 

 • Transferarea datelor personale
 • Puteți afla informații suplimentare despre acest lucru prin accesarea site-ului cursuriwordpress.ro;
 • Către Instituțiile statului unde suntem obligați să facem acest lucru prin lege, acolo unde este necesar pentru a preveni frauda și alte infracțiuni și pentru a asigura securitatea informațiilor;

 

 • Retenţie:

Păstrarea datelor dumneavoastră personale se va realiza pe tot parcursul relației noastre contractuale și după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

 

 • Drepturile dumneavoastră:

În conformitate cu legislația în vigoare, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare– puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;
 • Dreptul la rectificare– puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor(„dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării– puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție– puteți sa vă opuneți prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor– puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere– puteții depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiaă pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabiă;
 • Drepturi suplimentareaferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă pouteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

 

 • Prestatorul nu prelucrează automat datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

 • Securitatea datelor cu caracter personal

 

 • WePixel depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unoer măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similar;

 

 

 1. Confidențialitatea informațiilor
  • Părțile sunt obligate să folosească datele, documentele și informațiile tehnice și de afaceri, transmise în scris sau pe orice altă cale (toate denumite în continuare informație), furnizate de către Prestator către Beneficiar, în orice format (fie acesta format de hârtie sau electronic), numai în scopul realizării prezentului contract și să nu furnizeze informația altor persoane care nu sunt implicate direct în realizarea acestui contract.

 

 • Informația furnizată de către Prestator pentru a fi păstrată confidențial va fi utilizată numai în scopul pentru care a fost emisă și pentru realizarea prezentului contract. Informația nu poate fi utilizată pentru orice alte scopuri fără consimțământul prealabil scris al Prestatorului afară de cazul în care:

 

 

 1. este publică în momentul transmiterii sale, sau devine publică ulterior altfel decât din vina Beneficiarului;
 2. a fost cunoscută de catre Beneficiar anterior aducerii la cunoștintă de catre Prestator;
 3. a fost legal obținută de la un terț care nu este ținut de obligația de confidențialitate;
 4. este necesar sa fie dezvaluită de legislatia română în vigoare sau din ordinul autorităților competente sau judecatorești române numai daca Beneficiarul va notifica imediat asemenea solicitari Prestatorului și o va sprijini să participe în orice manieră pentru a preveni astfel de dezvăluiri. Prezentul articol se aplică indiferent de motive pe durata întregului contract și dupa expirarea acestuia pe o perioadă de 2 ani.

 

 • Beneficiarul își dă acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal ale sale și ale cursanților, astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, în orice modalitate (scris, electronic etc.) și pentru utilizarea lor în toate sistemele Prestatorului, necesare în vederea executării prezentului contract, pe toata durata și ulterior încetării acestuia conform legislației în vigoare.